Quy trình

Quy trình

Quy trình

Quy trình

Quy trình
Quy trình
Quy trình
THIẾT BỊ

Chuẩn bị bề mặt tiêu chuẩn là điều kiện tiên quyết cho chất lượng và tuổi thọ của một công trình.

Các công trình do Nhật Minh Phát thi công đáp ứng yêu cầu về chuẩn bị bề mặt nhằm đạt được độ nhám theo tiêu chuẩn CSP trước khi thi công sơn.

Để đáp ứng được tiêu chuẩn CSP và đảm bảo chất lượng công trình, Nhật Minh Phát luôn chú trọng tới việc đầu tư trang thiết bị xử lý bề mặt tối tân nhất.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH PHÁT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH PHÁT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH PHÁT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH PHÁT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH PHÁT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH PHÁT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH PHÁT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH PHÁT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH PHÁT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH PHÁT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH PHÁT